вул. Софіївська, 69а, м. Кременчук, 39600, E-mail: kr.kcprpp@gmail.com
 
Управління закладом освіти

Управління закладом освіти

Нормативно-правова база керівника закладу освіти

Закони України

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання
 2. Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою
 3. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності
 4. Про затвердження Положення про опорний заклад освіти
 5. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти
 6. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
 7. Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
 8. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти
 9. Про затвердження Положення про санаторну школу
 10. Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр
 11. Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат
 12. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
 13. Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 14. Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти
 15. Положення про мистецький ліцей
 16. Про затвердження Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти

Накази центральних органів виконавчої влади України

 1. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
 2. Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»
 3. Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
 4. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
 5. Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами
 6. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
 7. Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
 8. Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання
 9. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
 10. Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти
 11. Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України
 12. Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти
 13. Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти
 14. Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти
 15. Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації
 16. Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу
 17. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи
 18. Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій
 19. Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи
 20. Про затвердження Типовий перелік обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти науки
 21. Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти
 22. Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти
 23. Деякі питання організації дистанційного навчання
 24. Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти
 25. Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти
 26. Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів
 27. Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
 28. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів
 29. Порядок вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, які здобувають освіту за наскрізними освітніми програмами
 30. Порядок переведення учнів на наступний рік навчання в закладах спеціалізованої освіти наукового профілю
 31. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
 32. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти
 33. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
Методичні посібники на допомогу керівництву закладу освіти

 

Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти /Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. – Київ, Державна служба якості освіти, 2020 – 240 с.

 

 

 

Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи. Методичні рекомендації / Сеїтосманов А., Фасоля О., Мархлєвскі В. — К., 2019. — 47 с.

 

 

 

 

 

 

Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с.

 

 

 

 

 

Взаємодія в школі: 6 прикладів змін через партнерство.

 

 

 

 

 

Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти / Посібник-путівник, Київ, – 60 с.

 

 

 

 

 

Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. М. Попович, М. Г. Шевцов – К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. – с. 96.

 

 

 

 

 

Директорські лайфхаки. Як долати виклики в школі / Посібник. Київ, 2020. – 125 с.

 

 

 

Ефективні комунікації для освітніх управлінців / Посібник. Київ, 2019. – 72 с.

 

 

 

Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти. Навчально-методичний посібник/ Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В., Войцях Т.В., Калашник О.А. та ін. – К.: ФОП Нічога С.О. – 2020. – 196 с.

 

 

 

 

 

Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій : методичні рекомендації / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука [електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. 134 с.

 

 

 

 

Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. за загал. ред. В.Ф. Іванова; Пер. з нім. В. Климченка. — К. : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. — 405 с.

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі) / Громко Г., Мельник О., Сокол І., Черних О., Київ: ВАІТЕ, 2020. – 20 с

 

 

 

 

 

Новий освітній простір. Рекомендації., 2017 р.

 

 

 

 

 

 

Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе, В. Прошкін, І. Шемелинець, К. Линьов, Г. Рій]. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с.

 

 

 

 

Педагогіка якості освіти: планування роботи закладу загальної середньої освіти: науково-практичний коментар у запитаннях та відповідях [Електронне видання] / І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти». – 65 с.

 

 

 

 

Почни з головного: навчально-методичний збірник-тренажер з питань вивчення законодавства України у сфері загальної середньої освіти / Моравська Н.С., Ящишин І.В., Музика М.С., Ручаковський А.М.: управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області. – 2020.

 

 

 

 

 

Практичний посібник «Демократична школа» / Європейський центр імені Вергеланда, 2017. – 34 с.

 

 

 

 

Рекомендації щодо онлайн-безпеки для педагогічних працівників / #stop_sexтинг, 2020. – 34 с.

 

 

 

 

 

 

Світлофор академічної доброчесності для освітян/Посібник. Київ,
2020 – 98 с.

 

 

 

 

 

Управління якістю загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / Лукіна Т.О. – Київ.: Педагогічна думка, 2020. – 230 с.

 

 

 

 

 

Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. – К. : 2018. – 56 с.

07.12.2021

КЦПРПП надає наказ Державної служби якості освіти України за № 01-11/57 від 06.09.2021 року про затвердження переліку актів законодавства у сфері освіти. дотримання яких перевіряється під час проведення інституційного аудиту та позапланової перевірки закладу загальної середньої освіти для  ознайомлення (додається)


 81 Всього переглядів,  1 сьогодні