вул. Софіївська, 69а, м. Кременчук, 39600, E-mail: kr.kcprpp@gmail.com
 
Трудове навчання

Трудове навчання

Нормативно-правова база

ЗАКОН УКРАЇНИ Про повну загальну середню освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226)   {Із змінами, внесеними згідно із Законом  № 764-IX від 13.07.2020, ВВР, 2020, № 48, ст.431}

 

Державний стандарт повної загальної середньої освіти  (Постанова КМУ №898) https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

 

Лист МОн України від 11.08.2020 року №1/9-430 “Щодо методичних рекомендацій про викладання предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році”

 

Лист МОН України від 22.07.2020 навчального року №1/9-394 “Про перелік навчальної літератури рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році”

 

ПОІППО    «Методичні рекомендації про викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2020/2021 навчальному році»

У 8-11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою «Креслення» для закладів загальної середньої освіти (лист ІМЗО від 08.11. 2019 р. № 22.1/12-Г-10550)

Вивчення предмета здійснюється за навчальною програмою «Креслення. 7-8 класи»  (лист ІМЗО від 25.09.2018 № 22.1/12-Г-904).

Вивчення трудового навчання здійснюватиметься за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному вебсайті міністерства за покликанням http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalniprogramy.html).

 

Затвердили професійний стандарт учителя – документ         The British Council’s Continuing Professional Development (CPD) Framework for teachers 

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технології , креслення у 2021-2022н.р.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗАВЕРШЕННЯ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Дистанційне навчання

Лист МОН №1/9-609 від 02.11.2020р.   “Щодо організації дистанційного навчання”  https://rada.info/upload/users_files/43829876/6b701763a3a8ffe45c724cd10e90b2a0.pdf

 

Організація дистанційного навчання. Методичні рекомендації                                                                                          https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

 

Робота вчителя у Goodle Clasroom                                                                                              https://rada.info/upload/users_files/43829876/5935354168546b44cabafd1fc704e90a.pdf

 

Як організувати дистанційне навчання учнів – покрокова інструкція                                                                                  https://osvitoria.media/experience/yak-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-uchniv-pokrokova-instruktsiya/

 

Як технічно організувати дистанційне навчання- покрокова інструкція                                                                              https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/

 

Оцінювання в дистанційному навчанні  https://nus.org.ua/questions/otsinyuvannya-v-dystantsijnomu-navchanni-zapytannya-vidpovidi/

 

Вимоги до дистанційного уроку https://rada.info/upload/users_files/43829876/3f38c1365c3c23c0f160616ccd29b0e2.docx

 

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян м.Києва  https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/90.pdf

 

Відеоінструкції щодо використання онлайн платформ для організації дистанційного навчання  https://padlet.com/metodistnewschool/distansiynenavchannia

 

Із 1 січня 2021 року вступив в дію новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я № 2205.

 

 280 Всього переглядів,  2 сьогодні