вул. Софіївська, 69а, м. Кременчук, 39600, E-mail: kr.kcprpp@gmail.com
 
Хімія

Хімія

Викладання хімії у 2020/2021 н.р.

Нормативно- правова база

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» Лист МОН № 1/9-201 від 08.04.20 року

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1033 «Про впровадження нової редакції Українського правопису»

Державні стандарти, програми, критерії оцінювання

«Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.09.2020 № 898

HAКАЗ МОН № 1493 від 28.11.2019 Про внесення змін до типової  освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

HAКАЗ МОН № 995 від 11.07.2017 року Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 № 1222

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329

Методичні рекомендації щодо викладання хімії

Інструкції з охорони праці в кабінеті хімії

Інструкції з техніки безпеки в кабінеті хімії

 

Дистанційне навчання:

https://sites.google.com/view/chemistry-v-n/головна-сторінка

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

 

Підвищення кваліфікації вчителів

 

                          5 КРОКІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КРОК 1: ВИЗНАЧТЕСЯ З НАПРЯМОМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Оцініть рівень власної професійної майстерності, фахових і загальних компетентностей. Оберіть напрям, форму (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо) та вид підвищення кваліфікації (навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування)

 КРОК 2: РОЗРАХУЙТЕ ОБСЯГ

Сфокусуйтеся на 2-3 аспектах педагогічної діяльності, чітко окресліть мету та сформулюйте покроковий план дій. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації протягом 5 років не може бути меншою за 150 годин.

КРОК 3: ОБЕРІТЬ СУБ’ЄКТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вільно обирайте суб’єктів підвищення кваліфікації. Це можуть бути юридичні чи фізичні особи, заклади освіти чи їхні структурні підрозділи, наукові установи тощо.

КРОК 4: ОТРИМАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Збирайте всі документи, адже до 25 грудня ви маєте інформувати керівництво закладу освіти щодо успіхів та прогресу підвищення кваліфікації у поточному році. Слід додатикопії сертифікатів та свідоцтв, їх зберігатимуть у вашій особовій справі.

КРОК 5: ОФОРМІТЬ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Звітуйте про підвищення кваліфікації Залежно від обраного суб’єкта підвищення кваліфікації, зарахування результатів відбувається за різною процедурою. Так, наприклад, якщо ви підвищували кваліфікацію у суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб, які керуються КВЕД, то порядок визнання результатів встановлюється педагогічною радою.

 

Підвищення кваліфікації

Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141

Дистанційне та змішане навчання

ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Посібник “Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації”

Методи та моделі змішаного навчання

ЗНО з хімії

Відео від УЦОЯО. ЗНО-2021: математика. Загальна інформація

Проект програми – ЗНО ХІМІЯ

 

ДЕ ГОТУВАТИСЯ ДО ЗНО?

https://www.ed-era.com/zno

https://prometheus.org.ua/zno

https://gioschool.com

 

Методичні рекомендації

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної се редньої освіти у 2020/2021 навчальному році від 11.08.2020 № 1/9-430

Навчальні кабінети

«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/202 і навчальному році»

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» від 29.04.2020 № 574

НАКАЗ МОН від 14.12.2012 № 1423 Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

«Щодо неухильного дотримання законодавства» від8.2020 №1/9-441

Концепція розвитку природничо-математичної освіти(STEM освіти)

 

 104 Всього переглядів,  1 сьогодні